درباره هفت

تلویزیون اینترنتی هفت به عنوان اولین  در کرمانشاه  با ماموریت رضایت و جذب حداکثری آحاد مردم با تمام سلیقه ها   و در راستای پر نمودن خلاء  اینگونه رسانه ها در استان استان کرمانشاه و غرب کشور کارش را آغاز و بیاری خدای بزرگ  با استفاده از تجربه  هنرمندان عرصه فیلم سازی  سعی خواهد نمود در بر گیرنده تمامی تفکرها باشد ، هفت وابسته به هیچ نهاد ، گروه سیاسی  نیست ، ساختار آن اجتماعی و سعی دارد با نقد نا هنجاریهای  جامعه گاهی هر چند کوچک  در راه  رفع آنان بر دارد ، همراهی ، همیاری و مساعدت  همه ی کسانی که دل در گروه کرمانشاه  بزرگ دارند برای ما نعمتی بزرگ است .

[ps_audioplayer name="%d8%b5%d8%af